dimecres, 3 de febrer del 2010


Algunes webs per a entrenar-nos en jocs de lògica, atenció i raonament.
Haurem de fixar-nos bé, i estar ben atents!

  • Per a entrenar el cervell:
http://www.abcjuegos.net/juego/brain-train -

  • Monta el trenca-closques de colors
http://www.telefonica.net/web2/grupotopmanta/juegoshtmlgrupotopmanta/sliderpuzzle.htm

  • Buca les diferències:
http://www.chaval.es/chavales/page?p=juega_juego&gameId=diferencias